29.11.2022

Ostrzeżenie o fałszywych wiadomościach


Drodzy Użytkownicy poczty elektronicznej!

Zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi w stosunku do przychodzących wiadomości email od adresatów spoza AGH. Na służbową skrzynkę pocztową mogą trafić wiadomości, podszywające się pod usługi bankowe. Informacje zawarte w wiadomości, wzbudzają zainteresowanie oraz konieczność zweryfikowania ostatniej czynności, która została wykonana na rachunku bankowym (np. zlecenie płatności).

Zwracamy szczególną uwagę na załączone w takich wiadomościach załączniki! Link do pobrania szkodliwego załącznika może być ukryty w grafice, który podszywa się pod „podgląd dokumentu” (newralgiczny element został oznaczony czerwonym prostokątem na załączonej grafice). Pobrany plik może przybrać postać archiwum, aby użytkownik podejrzewał, że to spakowany plik lub może też to być plik wykonywalny.

Pobranie i otworzenie załącznika z tej wiadomości może spowodować infekcję urządzenia, na którym ten plik został uruchomiony!

Prosimy o zignorowanie wiadomości.