Samodzielna Sekcja Monitorowania Cyberbezpieczeństwa

Samodzielna Sekcja Monitorowania Cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Uczelni. W szczególności zajmujemy się:

  • monitorowaniem aktywności w uczelnianych sieciach i systemach informatycznych,
  • monitorowaniem podatności,
  • testami zabezpieczeń aplikacji wykorzystywanych przez AGH,
  • obsługą incydentów bezpieczeństwa,
  • pomocą przy doborze i wdrażaniu systemów zabezpieczeń.

Samodzielna Sekcja Monitorowania Cyberbezpieczeństwa funkcjonuje jako jednostka w ramach Centrum Rozwiązań Informatycznych. Powstała na podstawie Zarządzenia Nr 48/2020 Rektora AGH z dnia 14 lipca 2020 r., a swoją właściwą działalność rozpoczęła we wrześniu 2021 r.