Zgłoszenia

W celu zgłaszania zdarzeń bezpieczeństwa prosimy o kontakt pod adresem: bezpieczenstwo@agh.edu.pl

Adres

Samodzielna Sekcja Monitorowania Cyberbezpieczeństwa
Centrum Rozwiązań Informatycznych
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

paw. D-17, pok. 2.48
tel.: +48 12 328 34 48
e-mail: bezpieczenstwo@agh.edu.pl

Klucz PGP